VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 1.299 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 1.299 tỷ đồng

Theo Ban quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR. Tính đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 06/06/2021, các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.299 tỷ đồng.

Ra mắt Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19: Quỹ của sự nhân ái, tinh thần đoàn kết và niềm tin

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 là nguồn lực vô cùng quý báu để chống lại đại dịch

Xác định thu nhập chịu thuế với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19?

Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 mở thêm tài khoản tiếp nhận ủng hộ

Ban quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 cho biết, đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 03 ngân hàng thương mại, cụ thể:

Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR).

Theo Ban quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, tính đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 06/06/2021 các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.299 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và 4.367,66 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền.

Ngoài ra, thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 Việt Nam, hàng ngày, Quỹ công khai số dư và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, ngày 26/05/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19. Ngay sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định trên, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đặt tại Kho bạc Nhà nước và mở tài khoản để tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM