VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tiếp nhận 5.080 tỷ đồng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tiếp nhận 5.080 tỷ đồng

Đó là thông tin vừa được Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 công bố. Số tiền ủng hộ này được tính đến 17h00 ngày 14/6/2021.

Đến 17h00 ngày 12/6/2021, Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 4.845 tỷ đồng

Tiếp nhận ủng hộ 326,45 tỷ đồng vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Đã có 264.205 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 14/6/2021 là 5.080 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); 296.215 tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, Ban Quản lý Quỹ đã sớm thông báo các tài khoản và cung cấp địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Quỹ để tiếp nhận ủng hộ, đóng góp, cụ thể:

1.1. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

1.2. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19;

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

1.3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

1.4. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh HDBank)

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số tài khoản: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

1.5. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 113366668888 (VND);113355558888 (USD); 115522228888 (EUR). 

1.6. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 1401666666666(VND); 1401166666666 (USD); 1401266666666 (EUR).

1.7. Ngân hàng TMCP Tiên Phong

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 84123456789(VND) ; 84223456789(USD); 84333456789 (EUR).

1.8. Cổng thông tin của Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại địa chỉ: https://quyvacxincovid19.gov.vn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM