VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tập đoàn Bảo Việt cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc:

Tập đoàn Bảo Việt cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Bảo Việt về tình hình hoạt động và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 để có hành lang phát triển doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu bầu cao

Đã có 264.205 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Thu nộp ngân sách gần 1.417 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân

Tại cuộc làm việc, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã báo cáo về lịch sử hình thành, ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn, quá trình cổ phần hóa của Tập đoàn, cơ cấu vốn của Tập đoàn Bảo Việt (hiện tại tỷ lệ vốn nhà nước tại Bảo Việt chiếm 65%)...

Sau khi báo cáo về tình hình hoạt động của Tập đoàn, đại điện Tập đoàn Bảo Việt cho biết, kế hoạch kinh doanh 2021 được Tập đoàn đặt ra thận trọng do tình hình dịch bệnh, không đặt nặng phần tăng trưởng kinh doanh mà tập trung quản lý rủi ro với mục tiêu doanh thu hợp nhất 49 nghìn tỷ đồng.

Ông Đào Đình Thi cũng báo cáo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2021 và các nội dung xin ý kiến Bộ Tài chính để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; các phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, kiến nghị đề xuất phương án để tháo gỡ những vướng mắc trong phân phối lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn; đề xuất tăng vốn điều lệ của Bảo Việt Nhân thọ; điều chỉnh việc sử dụng vốn; bổ sung nhân sự thành viên cho Hội đồng quản trị...

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trước các đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt, đại diện các cục, vụ chức năng của Bộ như: Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý công sản... đã giải đáp các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp, chi trả cổ tức để đảm bảo quyền lợi của người lao động, sắp xếp cơ sở nhà đất, bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị, thông qua các báo cáo đại hội cổ đông của Tập đoàn...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt thời gian qua. Bộ trưởng cũng đã cho ý kiến cụ thể về các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn tại buổi làm việc.

Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt báo cáo tại buổi làm việc.
Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt báo cáo tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Bảo Việt cần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tập trung kinh doanh có hiệu quả, mở rộng thị trường, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Trong đó, Tập đoàn cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 để có hành lang phát triển doanh nghiệp, đồng nhất quan điểm, trong đó tập trung vào các vấn đề như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm nhân thọ...

Đồng thời, Tập đoàn cần đổi mới, sáng tạo, vừa giữ thị trường truyền thống, vừa phát triển thị trường mới, ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với bối cảnh kinh tế số, công nghệ số, mang lại tiện ích cho người tham gia bảo hiểm.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Bảo Việt cần quan tâm đến việc tham gia đề xuất xây dựng thể chế pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ chức năng của Bộ tham gia xây dựng thể chế pháp luật để tạo hàng lang pháp lý tốt nhất, thông thoáng nhất cho hoạt động, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM