VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Hải quan hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021.

Lực lượng Hải quan bắt giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cục Hải quan Hải Phòng đạt 9,4 tỷ USD trong tháng 8

Hải quan Bình Định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021

Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong toàn ngành Hải quan về nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính...

Thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 được tiến hành từ ngày 23/9/2021 đến ngày 20/11/2021; Thời gian triển khai Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 được tiến hành từ ngày 23/8/2021 đến ngày 23/9/2021; Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021 được tiến hành ngày 20/8/2021 đến ngày 20/9/2021. Tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021.

Trong tuần lễ cao điểm thực hiện tuyên truyền, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện theo khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Hải quan tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật”.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chủ động hình thức thực hiện Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại từng địa phương. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng...

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, chú trọng nghiên cứu soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện các đề án, văn bản, công việc được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội phê duyệt đúng thời hạn quy định. Đối với các đề án, chương trình trọng tâm do Bộ Tài chính giao, cần chủ trì soạn thảo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoàn thiện đảm bảo trình Bộ Tài chính đúng thời hạn.

Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh. Đồng thời, thực thi có hiệu quả các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM