VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Xuất cấp 1.847,265 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xuất cấp 1.847,265 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Ngày 10/9/2021, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để mua bù gạo dự trữ quốc gia

Xuất cấp 100 tấn gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho nhân dân Lào

Hoàn thành mua nhập kho 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia trước thời hạn

Xuất cấp gần 70 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum trong thời gian giáp hạt

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.847,265 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 1.154,520 tấn gạo và tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 692,745 tấn gạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi báo cáo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước đó, ngày 9/9/2021, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1465/QĐ-TTg về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND TP. Cần Thơ để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 40 bộ nhà bạt (gồm 20 bộ loại 16,5 m2 và 20 bộ loại 24,75 m2); 4 bộ máy phát điện (gồm 3 bộ loại 30 KVA và 1 bộ loại 136-150 KVA) cho UBND TP. Cần Thơ để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM