VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đề xuất gói hỗ trợ mới về thuế, phí khoảng 24.000 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp

Đề xuất gói hỗ trợ mới về thuế, phí khoảng 24.000 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quyết định gói hỗ trợ mới về thuế, phí khoảng 24.000 tỷ đồng.

Giảm thuế nhập khẩu, hỗ trợ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi

Giảm thuế nhập khẩu, hỗ trợ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi

Để góp phần giảm giá thành đầu vào sản xuất trong nước không chỉ đối với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi mà còn các ngành sản xuất khác như bánh kẹo, thực phẩm, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu với mặt hàng lúa mỳ và ngô. Việc giảm thuế nhập khẩu đối với 2 mặt hàng này còn góp phần bình ổn giá trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.

Gần 80% doanh nghiệp hài lòng với thông tin hải quan cung cấp

Gần 80% doanh nghiệp hài lòng với thông tin hải quan cung cấp

Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020”.

Bộ Tài chính tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm cải cách toàn diện, hiệu quả TTHC. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sửa đổi mức thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp

Sửa đổi mức thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nhằm kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời, bảo vệ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên.

Đóng góp của dịch vụ công ngành Tài chính đối với cổng dịch vụ công quốc gia

Đóng góp của dịch vụ công ngành Tài chính đối với cổng dịch vụ công quốc gia

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, ngành Tài chính đã tập trung nguồn lực rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, nhờ đó phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Bộ Tài chính đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ Tài chính đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ Tài chính đặt mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, Bộ Tài chính số, nền kinh tế số và xã hội số.

Tổng cục Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Tổng cục Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản thông báo cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 22 thủ tục hàng chính trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Như vậy, với việc bổ sung này, đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.