A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B++ của BIC

Hải Nguyễn

Mới đây, tại Singapore, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M. Best công bố xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Theo đó, A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là "B++" (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là "bbb". Triển vọng nâng hạng đối với cả hai chỉ tiêu là "Ổn định".

Ảnh minh họa. Nguồn: BIC.
Ảnh minh họa. Nguồn: BIC.

Kết quả định hạng trên được A.M. Best đưa ra trên cơ sở những đánh giá tích cực đối với toàn bộ các mặt hoạt động của BIC qua nhiều năm, gồm: Năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động, hồ sơ năng lực và hệ thống quản trị rủi ro.

Năng lực tài chính của BIC, được đo lường thông qua hệ số an toàn vốn, tiếp tục được A.M. Best đánh giá cao.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng đạt kết quả tốt, tỷ lệ chi phí kết hợp liên tục có xu hướng giảm qua từng năm bình quân 5 năm (2016-2020) ở mức 98,2%. Đặc biệt, lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng qua các năm giúp BIC không ngừng tăng vốn chủ sở hữu và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng, tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất của BIC năm 2020 đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2019.

Khung quản trị rủi ro của BIC được A.M. Best được đánh giá là phù hợp với quy mô và thực tế hoạt động, đồng thời liên tục được củng cố với sự hỗ trợ của Ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến lược FairFax.

A.M. Best đánh giá cao những hỗ trợ về thương hiệu và kênh phân phối của Ngân hàng mẹ BIDV đối với hoạt động kinh doanh của BIC.

Tổ chức này kỳ vọng doanh thu của BIC sẽ tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới với sự đóng góp đáng kể từ nghiệp vụ bảo hiểm con người qua kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance).