Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với phôi thép và thép dài nhập khẩu

Theo Bộ Công thương

Ngày 07/3/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trên cơ sở kết luận điều tra sơ bộ, biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng như sau:

(i) Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng là mức thuế tương đối là 23.3% đối với Phôi thép14.2% đối với Thép dài .

(ii) Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng tối đa trong vòng 200 ngày kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời

(iii) Các biện pháp tự vệ không được áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ các nước kém phát triển nếu số lượng hàng hoá nhập khẩu của nước đó vào Việt Nam không vượt quá 3% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ và tổng lượng hàng hoá nhập khẩu các nước đó vào Việt Nam dưới 9% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ. Danh sách các nước không bị áp dụng thuế tự vệ tạm thời này được thể hiện ở Phụ lục 1 của Thông báo kèm quyết định.