Áp dụng ISO 3834 để nâng tầm vị thế doanh nghiệp cơ khí chế tạo


Thời gian qua, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 3834 đã thực sự trở thành một công cụ đắc lực trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp, mang lại giá trị hết sức thiết thực cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên cả nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành Cơ khí ở nước ta đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng và động lực cho các ngành khác phát triển. Ngành cơ khí có nhiệm vụ cung cấp toàn bộ trang thiết bị cho các ngành xi măng, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, chế tạo thiết bị điện, đóng tàu và trang thiết bị an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, ngành Cơ khí đang gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ nhập siêu vẫn cao hơn xuất khẩu; chất lượng sản phẩm cơ khí còn nhiều hạn chế; doanh nghiệp chưa làm chủ được công tác thiết kế đối với các dự án lớn; năng lực, quản trị doanh nghiệp và sự phối hợp, liên kết còn kém hiệu quả… Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ sức cạnh tranh giữ thị trường nội địa và mở rộng được xuất khẩu. Đáng chú ý, sản phẩm cơ khí chủ yếu là hàng gia công, có giá trị kinh tế thấp, chưa hình thành một số ngành mũi nhọn trong chế tạo cơ khí...

Từ năm 2013 đến nay,  có 140 doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên cả nước được tư vấn, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 3834 . Con số này còn rất nhỏ so với thực tế, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 3834 đã mang lại cho doanh nghiệp cơ khí chế tạo cơ hội phát triển, cơ hội khẳng định thương hiệu, đánh giá được năng lực của doanh nghiệp cơ khí trên tất cả các phương diện nói chung và về mặt tài chính nói riêng không chỉ đánh giá được “sức khỏe” hiện tại của doanh nghiệp mà còn cho thấy tiềm năng phát triển và năng lực của doanh nghiệp. Từ đó giúp doanh nghiệp có những bước đi đúng đắn nhằm nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả, năng suất chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cho biết, việc triển khai tư vấn, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 3834 đã góp phần giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan tới chất lượng, đặc biệt là chất lượng hàn. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 3834 đã thực sự trở thành một công cụ đắc lực trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp, mang lại giá trị hết sức thiết thực cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên cả nước.

Thực tiễn áp dụng ISO 3834 tại các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trên cả nước cho thấy, bước đầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tuy gặp những khó khăn nhất định trong tiếp cận nhưng sau đó doanh nghiệp đã dần phát huy được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm đáng kể chi phí chất lượng (trong đó có chi phí sửa chữa sản phẩm sai hỏng), đồng thời giúp doanh nghiệp cơ khí chế tạo đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư, các nhà thầu nước ngoài, tạo tiền đề nhằm tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn của sản phẩm cũng như nâng cao khả năng xuất khẩu các sản phẩm cơ khí.

Qua quá trình triển khai các nhiệm vụ của Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” đã giúp các doanh nghiệp áp dụng xây dựng được một phương pháp quản lý khoa học, nâng cao được chất lượng hàn và áp dụng các Tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế vào quá trình sản xuất. Hướng tới sự cải tiến thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ đó giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển một cách bền vững.

Dự án này nhằm “Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo năm 2018”, mã số 03.9/DA2-2018 tập trung hỗ trợ nhân rộng áp dụng tiêu chuẩn ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý, giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả, năng suất chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, tạo vị thế trong và ngoài nước.

Tiêu chuẩn ISO 3834 yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại đưa ra các yêu cầu về kiểm soát chất lượng hàn (quản lý vật liệu kim loại, vật liệu hàn, quá trình hàn, nhân sự hàn và nhân sự kiểm tra, giám sát hàn,...) cũng như  tập hợp các Tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết nhằm bổ sung và làm rõ các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 trong lĩnh vực kỹ thuật hàn.