Áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

PV.

Ngày 29/5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2039/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 là 1.300.000 đồng/tháng. Để thống nhất từ ngày 01/7/2017, thực hiện thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (kể cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2017), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể:

- 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng (một trăm chín lăm nghìn đồng).

- 45 tháng lương cơ sở tương đương 58.500.000 đồng (năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

- 6 tháng lương cơ sở tương đương với 7.800.000 đồng (bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

Như vậy, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 45 tháng lương cơ sở tương đương với 58,5 triệu đồng.

Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7,8 triệu đồng. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Các quy định trên sẽ thực hiện từ ngày 1/7/2017.