Áp dụng năng suất xanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng năng suất xanh...

Áp dụng năng suất xanh trong hoạt động của doanh nghiệp - Ảnh 1