Nâng cao nhận thức sử dụng và xử lý rác thải từ sản phẩm là phương tiện bảo vệ cá nhân PPE

Nâng cao nhận thức sử dụng và xử lý rác thải từ sản phẩm là phương tiện bảo vệ cá nhân PPE

Ngày 27/10/2022, tại Hà Nội, ASTM International Mỹ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC đã phối hợp tổ chức hội thảo nhằm mục đích nâng cao nhận thức và chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm quản lý và các đề xuất, nghiên cứu khoa học đối với việc quản lý, sử dụng và xử lý rác thải từ các sản phẩm là phương tiện bảo vệ cá nhân PPE.
Chiến lược năng suất xanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Chiến lược năng suất xanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Năng suất xanh là một trong những công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp. Công cụ này nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ vừa đảm bảo chất lượng, vừa hài hoà với môi trường, do đó, áp dụng công cụ này sẽ mang đến các thách thức và đòi hỏi cao hơn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp nỗ lực thực hiện, sẽ đem đến ý nghĩa cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp và đóng góp giá trị vô cùng lớn vào bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái.
Thiếu “cơ chế” để doanh nghiệp tham gia phong trào năng suất xanh

Thiếu “cơ chế” để doanh nghiệp tham gia phong trào năng suất xanh

Mặc dù mang lại nhiều giá trị trong việc cải thiện năng suất, tăng trưởng bền vững và môi trường, song số lượng các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm và triển khai năng suất xanh tại Việt Nam còn chưa nhiều. Theo các chuyên gia, để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng phong trào năng suất xanh cần thiết phải có sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của Nhà nước.
Áp dụng năng suất xanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Áp dụng năng suất xanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng năng suất xanh...