Quyết định số 2722/QĐ-BTC:

Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động


Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2722/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế.

Theo Quyết định, từ ngày 02/01/2018 tất cả tờ khai hải quan có cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập tại cảng biển do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý được khai như sau:
Doanh nghiệp thực hiện khai theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC; riêng tiêu chí “Số vận đơn” thì:
- Đối với tờ khai hải quan nhập khẩu: sử dụng tổ hợp “Ngày vận đơn + Số vận đơn” để khai theo nguyên tắc khai liên tiếp nhau và thông tin không được có dấu cách hay ký tự đặc biệt.
- Đối với tờ khai hải quan xuất khẩu:
+ Trước khi đưa hàng vào cảng, kho, bãi, địa điểm hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai: người khai lấy số quản lý hàng hóa xuất khẩu cho lô hàng tại hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Sau đó, người khai sử dụng số quản lý hàng hóa được cấp khai vào tiêu chí “Số vận đơn” trên tờ khai.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2722/QĐ-BTC.