Bà Nguyễn Thanh Hải làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trần Huyền

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.
Tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Ngày 25/6, tại Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.

Với 449/450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,2% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội bầu bà Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đoàn Thái Nguyên, giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê ở Hà Nội. Bà là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Đại biểu HĐND tỉnh Thái nguyên khóa XIV (nhiệm kỳ 2021 -2026); Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái nguyên, Ủy viên BCH Đảng ủy Quân khu I.

Bà Nguyễn Thanh Hải là Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV; Phó Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội.