Xem xét quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Xem xét quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với Tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tân Chủ tịch HĐQT của SCB là người Agribank

Tân Chủ tịch HĐQT của SCB là người Agribank

Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông Phan Đình Điền thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Agribank, sang nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB.
Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp bất thường thứ 2, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 05/01/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc. Quốc hội sẽ làm việc trong 4 ngày xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng.
Đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mới

Đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mới

Theo Chiến lược Phát triển hải quan đã được phê duyệt, ngành Hải quan đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng hải quan số; 90% hồ sơ công việc tại Tổng cục Hải quan được xử lý trên môi trường mạng... Để hiện thực hóa các mục tiêu này, yếu tố con người và bộ máy nhân lực của ngành Hải quan phải được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để hướng tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh.