Bà Rịa - Vũng Tàu: Các ngành kinh tế đều tăng trưởng khá


Thời gian từ đầu năm tới nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên các ngành, lĩnh vực. Toàn cảnh “bức tranh” kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều điểm sáng khởi sắc và đạt kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực năm 2022.

Các ngành kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lũy kế 10 tháng một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm như: giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 10,47%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,92%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 154%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,96% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tăng 13,01% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 10 tháng đạt 131,4% dự toán cả năm, tăng 31,72% so cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nội địa đã đạt 109,71% dự toán cả năm, tăng 17,62% so cùng kỳ…

Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp, trong 10 tháng đầu năm 2022 Tỉnh đã cấp mới 15 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 269,59 triệu USD; 36 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 14.111,2 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.568 doanh nghiệp, tăng 59% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 15.114 tỷ đồng, bằng 75% so cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 207 chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập mới 15 hợp tác xã.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông ... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế theo lộ trình. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…đều có nhiều cải thiện.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong 10 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế như: doanh thu dịch vụ cảng, giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp tăng thấp hơn so với Nghị quyết đề ra; tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 vẫn còn thấp (43,7%), chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Số dự án khởi công mới chỉ đạt 19/30, còn lại đang ở giai đoạn triển khai thủ tục, pháp lý theo quy định; giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phục hồi lại các hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi phải chịu tác động của dịch COVID-19 nên nhu cầu lao động lớn. Tuy nhiên, nguồn lao động trên địa bàn tỉnh hiện chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp dẫn tới tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động phổ thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị, trong thời gian 02 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, tập trung rà soát, chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa trong các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị… Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường quản lý các công trình thủy lợi, rà soát, hoàn chỉnh phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão./.

Theo dangcongsan.vn