Sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đạt khoảng 554.762 tỷ đồng

Theo Bảo Châu/dangcongsan.vn

Theo Sở Công thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 10 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh này ước đạt 554.762 tỷ đồng, tăng 8,79% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) ước đạt 380.454 tỷ đồng, tăng 10,38% so với cùng kỳ.

Một góc KCN Phú Mỹ 3.
Một góc KCN Phú Mỹ 3.

Cũng theo Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một số sản phẩm có mức tăng trưởng trên 10% gồm: cá đông lạnh tăng 69,3%; tôm đông lạnh tăng 20,85%; mực đông lạnh tăng 30,04%; mắm đặc tăng 12,79%; quả hạt khô tăng 35,81%; dầu thực vật tăng 29,43%; bia các loại tăng 73,51%; sợi filament nhân tạo tăng 1,61 lần; butan đã được hoá lỏng (LPG) tăng 30,22%.

Có được kết quả trên là do các doanh nghiệp đã nỗ lực mở rộng sản xuất, đồng thời, các sở, ngành, địa phương đã tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Các chính sách khuyến khích đầu tư, khuyến công, xúc tiến thương mại, cải tiến, đổi mới công nghệ đã được Tỉnh ban hành, qua đó phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Thông qua tổ công tác hỗ trợ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp cận đầy đủ thông tin và xem xét những nội dung mà doanh nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Công thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường, nguồn nguyên liệu trong nước giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn ngân sách, giải quyết việc làm như: cơ khí chế tạo, may mặc, vật liệu xây dựng, giấy. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng cường công tác khuyến công, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 9,82% so với năm 2021. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh đã triển khai tích cực đề án, kế hoạch cơ cấu lại các ngành công nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp có chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực, thế giới, giúp các doanh nghiệp tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Để ngành công nghiệp hồi phục và phát triển, ông Nguyễn Văn Đồng Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, ngành công thương sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những khó khăn về thị trường mới, xúc tiến thương mại, đồng thời tích cực triển khai các gói tài chính hỗ trợ, kích cầu dành cho doanh nghiệp từ ngân sách./.