Thông tư số 53/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng


Ngày 06/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2021/TT-BTC bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 53/2021/TT-BTC.