Thông tư số 77/2022/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính


Ngày 26/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 77/2022/TT-BTC