Ban hành khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

PV

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ban hành khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Theo Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh, tương ứng tăng 220 đồng và 538 đồng/kWh so với giá hiện hành; khung giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg cũng quy định rõ, khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh khung giá.

Chính phủ giao Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.