Bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức

PV.

(Tài chính) Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vừa có công văn số 1308/ET ngày 13/08/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức.

Bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức
Ảnh minh họa. Nguồn: interenet
Trong văn bản số 4926/TCHQ-GSQL ngày 22/08/2013 để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt thuộc trường hợp miễn thuế quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại nằm trong định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt Công ty bán tiêu thụ nội địa thì thực hiện theo quy định tại điểm d3, khoản 5, Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, Công ty không phải mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, không phải nộp thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định.

Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 33 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với trường hợp phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt.