Banknetvn và Smartlink chính thức ký kết hợp đồng "hôn nhân"

Thái Hằng

(Tài chính) Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink (Smartlink) phối hợp tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng sáp nhập tại Hà Nội.

Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập giữa Banknetvn và Smartlink. Nguồn dưới sự chứng kiến của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng: Huy Hiếu
Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập giữa Banknetvn và Smartlink. Nguồn dưới sự chứng kiến của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng: Huy Hiếu

Trong xu thế phát triển hệ thống thanh toán bán lẻ tập trung của các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam, từ năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban chỉ đạo tái cấu trúc Banknetvn đã tổ chức triển khai công tác sáp nhập giữa Banknetvn và Smartlink theo kế hoạch “Thực hiện và hoàn thành Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất” ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-NHNN ngày 30/5/2012 của Thống đốc NHNN.

Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2327/QĐ-TTg chấp thuận cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế sau sáp nhập đối với Banknetvn và Smartlink. Thời hạn được hưởng miễn trừ tập trung kinh tế là 5 năm và tự động gia hạn sau mỗi 5 năm nếu các bên tham gia tập trung kinh tế không vi phạm các điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ.

Có thể thấy, đây là điều kiện quan trọng nhất cho phép hai công ty thực hiện được việc ký kết Hợp đồng sáp nhập, hoàn tất các thủ tục cuối cùng để Công ty sau sáp nhập có thể đi vào hoạt động trong Quý I/2015. Quyết định miễn trừ tập trung kinh tế được cấp cho hai công ty do việc sáp nhập là cần thiết để tạo dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và vì lợi ích của mọi tầng lớp dân cư Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty sau sáp nhập cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ rà soát, tổ chức sắp xếp lại hệ thống ATM, POS của các ngân hàng thương mại theo hướng nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí xã hội, cải thiện chất lượng dịch vụ, phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng hệ tống chuyển mạch thống nhất. Công ty sau sáp nhập cũng cam kết duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ trong và sau khi sáp nhập, đồng thời nỗ lực tối đa trong việc phát triển các dịch vụ thanh toán tiên tiến, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.