Báo cáo kinh tế 5 tháng đầu năm 2014

Theo nfsc.gov.vn

Phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều trở ngại khi những bất ổn về chính trị và tranh chấp lãnh thổ có chiều hướng gia tăng cùng tình trạng lạm phát thấp của khu vực đồng EURO; Lạm phát tiếp tục ổn định ở mức xấp xỉ 5% kể từ tháng 2/2014.

Mặc dù lạm phát cơ bản có xu hướng giảm kể từ tháng 10/2013 nhưng nếu tính từ tháng 1/2013 thì nhìn chung dao động xung quanh mức 5%; Sản xuất tiếp tục xu hướng cải thiện thông qua chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp niêm yết và chỉ số PMI. Sản xuất cải thiện tạo điều kiện cải thiện tiêu dùng và thu ngân sách Nhà nước cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp;

Tuy nhiên, mức cải thiện sản xuất còn hạn chế, khiến cho tình hình doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thị trường tiền tệ ổn định trong 4 tháng đầu năm trước khi có biến động trong tháng 5. Thị trường tín dụng tiếp tục xu hướng giảm lãi suất huy động trong khi thanh khoản vẫn được duy trì tốt.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế 5 tháng và tháng 5 năm 2014 (Tài liệu phục vụ họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014) của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung báo cáo: bccp2014_05_final.pdf