VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ trong tháng 9/2021

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2021 ước đạt 53,5 tỷ USD

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 1.868,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Hoạt động dịch vụ 9 tháng đầu năm 2021

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2021

Tình hình sản xuất công nghiệp quý III và 9 tháng đầu năm 2021

GDP 9 tháng năm 2021 tăng 1,42%

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 8/2021 tăng 0,25%

Tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26,2 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 8/2021đạt 26,2 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2021 ước đạt 34,9 nghìn tỷ đồng

5.761 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2021

Trong tháng 8/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 4,2%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7/2021 đạt 27 tỷ USD

Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch, trong tháng 7 giảm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách trong tháng 7 đạt 38,3 nghìn tỷ đồng

8.740 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tháng 6/2021 đạt 54 tỷ USD

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 6 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bình quân 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư phát triển xã hội tăng 7,2%

67,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2021

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá trong quý II/2021

GDP quý II/2021 tăng 6,61%

Chỉ số tiêu dùng tháng 5/2021 tăng 0,16%

Tháng 5/2021, vốn đầu tư từ ngân sách tăng 6,9%

Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 9,9%

5 tháng đầu năm, hơn 78,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2021 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017-2021 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế; vốn đăng ký tăng 41%.