VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và USD tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu về đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2021

Số liệu hoạt động đầu tư tháng 1/2021

Số liệu giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ

Số liệu hoạt động dịch vụ quý IV và năm 2020

Số liệu hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán quý IV và cả năm 2020

Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh lãi suất điều hành tạo điều kiện cho nền kinh tế có điều kiện phục hồi nhanh trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển ổn định và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán tăng khoảng 20% so với năm trước.

Số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ quý IV và cả năm 2020

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, USD tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Số liệu đầu tư tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020

11 tháng năm 2020, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

Số liệu đầu tư tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

Số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

Số liệu sản xuất công nghiệp

Số liệu hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020

Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Số liệu GDP trong nước 9 tháng năm 2020

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Số liệu đầu tư tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020