VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tháng 6/2021 đạt 54 tỷ USD

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 6 tháng đầu năm 2021

Đầu tư phát triển xã hội tăng 7,2%

67,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2021

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá trong quý II/2021

GDP quý II/2021 tăng 6,61%

Chỉ số tiêu dùng tháng 5/2021 tăng 0,16%

Tháng 5/2021, vốn đầu tư từ ngân sách tăng 6,9%

Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 9,9%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 5/2021 ước tính tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

5 tháng đầu năm, hơn 78,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Tháng 4/2021: Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước

Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch những tháng đầu năm tăng mạnh

Sản xuất công nghiệp tháng 4/2021 tiếp tục tăng

Số liệu chi ngân sách nhà nước quý I/2021

Số liệu đầu tư phát triển quý I/2021

Số liệu hoạt động đầu tư phát triển tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Số liệu thu ngân sách nhà nước quý I/2021

Theo số liệu thu ngân sách của Bộ Tài chính, trong quý I/2021 tổng thu ngân sách nhà nước quý I đạt 403,7 nghìn tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020.

Số liệu hoạt động doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2021

Số liệu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý I/2021

Số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ quý I/2021

Chỉ số giá tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và USD tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu về đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 01/2021 có nhiều khởi sắc, nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp vào nền kinh tế trong tháng 01/2021 là 395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng 01/2020.