VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thu nhập bình quân tháng của người lao động

Tình hình đăng ký kinh doanh trong quý I/2022

Du lịch nhiều địa phương khởi sắc trong dịp Tết Nhâm Dần

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 2/2022

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, dấu hiệu sản xuất phục hồi

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2021

Tình hình hoạt động thương mại, vận tải và du lịch trong tháng 10/2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10/2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 09/2021.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong tháng 10/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và USD tháng 10/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ trong tháng 9/2021

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2021 ước đạt 53,5 tỷ USD

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 1.868,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Hoạt động dịch vụ 9 tháng đầu năm 2021

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2021

Tình hình sản xuất công nghiệp quý III và 9 tháng đầu năm 2021

GDP 9 tháng năm 2021 tăng 1,42%

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 8/2021 tăng 0,25%

Tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26,2 tỷ USD

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2021 ước đạt 34,9 nghìn tỷ đồng

5.761 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2021

Trong tháng 8/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 4,2%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7/2021 đạt 27 tỷ USD

Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch, trong tháng 7 giảm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách trong tháng 7 đạt 38,3 nghìn tỷ đồng

8.740 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 7/2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122,8 nghìn tỷ đồng.