VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Số liệu GDP trong nước 9 tháng năm 2020

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Số liệu đầu tư tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 và 7 tháng đầu năm

Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7/2020 tiếp tục xu hướng tăng trở lại nhờ các chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa, cùng với các gói hỗ trợ của Chính phủ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu, đồng thời đây cũng là tháng học sinh, sinh viên trong kỳ nghỉ hè nên nhiều gia đình tổ chức đi du lịch trong nước.

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Số liệu đầu tư tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Số liệu sản xuất công nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 5/2020

Số liệu thị trường vàng tháng 5/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 5/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 5/2020

Số liệu thị trường chứng khoán tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu tài chính ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Tài chính ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 5/2020

[Infographics] Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường vàng tháng 4/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 4/2020

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 4/2020

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 4/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 4/2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020

Thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020