VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

GDP 9 tháng năm 2021 tăng 1,42%

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 8/2021 tăng 0,25%

Tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26,2 tỷ USD

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2021 ước đạt 34,9 nghìn tỷ đồng

5.761 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2021

Trong tháng 8/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 4,2%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7/2021 đạt 27 tỷ USD

Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch, trong tháng 7 giảm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách trong tháng 7 đạt 38,3 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, trong tháng 7/2021 ước tính đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

8.740 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tháng 6/2021 đạt 54 tỷ USD

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 6 tháng đầu năm 2021

Đầu tư phát triển xã hội tăng 7,2%

67,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2021

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá trong quý II/2021

GDP quý II/2021 tăng 6,61%

Chỉ số tiêu dùng tháng 5/2021 tăng 0,16%

Tháng 5/2021, vốn đầu tư từ ngân sách tăng 6,9%

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2021 ước tính đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 9,9%

5 tháng đầu năm, hơn 78,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Tháng 4/2021: Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước

Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch những tháng đầu năm tăng mạnh

Sản xuất công nghiệp tháng 4/2021 tiếp tục tăng

Số liệu chi ngân sách nhà nước quý I/2021

Số liệu đầu tư phát triển quý I/2021

Số liệu hoạt động đầu tư phát triển tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hoạt động dịch vụ tiêu dùng tháng Ba ước tính đạt 405,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.291,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.