VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Số liệu đầu tư tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Số liệu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 và 7 tháng đầu năm

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Số liệu đầu tư tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Số liệu sản xuất công nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2020 chỉ tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, không đạt được mức tăng đột phá trong thời kỳ Covid-19 như tháng 6/2020. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,6%, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 5/2020

Số liệu thị trường vàng tháng 5/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 5/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 5/2020

Số liệu thị trường chứng khoán tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu tài chính ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 5/2020

[Infographics] Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm 2020

Thị trường trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường vàng tháng 4/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 4/2020

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 4/2020

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 4/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 4/2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường chứng khoán tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu tài chính ngân sách tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020

Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020