Báo chí ngành Tài chính: Chủ công trong định hướng thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tài chính


Đó là yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đặc biệt nhấn mạnh "Đối với cơ chế chính sách và các hoạt động của ngành Tài chính luôn là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm vì có tác động sâu rộng tới người dân và xã hội, vì lẽ đó, báo chí ngành Tài chính luôn là lực lượng chủ công trong công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế chính sách của ngành".

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính.

Có thể khẳng định, trong nhiều năm qua, các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính luôn là lực lượng chủ công, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, trở thành công cụ sắc bén giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó.

"Báo chí với thông tin nhanh, nhạy, chính xác, khách quan, trung thực vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, của Nhà nước, vừa là phản ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng, ý kiến của người dân, truyền tải thông tin thiết thực, phù hợp với người dân".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, các cơ quan báo chí ngành Tài chính luôn nâng cao tính chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tài chính được dư luận xã hội quan tâm và các hoạt động của ngành Tài chính bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả… góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, chính sách, pháp luật về tài chính ngân sách vào thực tiễn cuộc sống, cùng với toàn ngành Tài chính tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai - Người luôn đồng hành trong sự phát triển của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai - Người luôn đồng hành trong sự phát triển của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Hoạt động của hệ thống báo chí, tuyên truyền, xuất bản của ngành Tài chính trong thời gian qua đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, báo chí ngành Tài chính luôn mang hơi thở thời sự và cuộc sống đã vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là công tác phát hành báo và kinh tế báo chí để đảm bảo nguồn lực phát triển… qua đó, hoà chung cùng hệ thống báo chí kinh tế nói chung. 

Giải báo chí toàn quốc viêt về ngành Tài chính luôn được Lãnh đạo Bộ tài chính quan tâm sâu sát và thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.
Giải báo chí toàn quốc viêt về ngành Tài chính luôn được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm sâu sát và thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Ghi nhận những đóng góp của những người làm báo ngành Tài chính nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí Cách mạnh Việt Nam, Trong bức Thư Chúc mừng ngày 21/6 năm nay, Người đứng đầu ngành Tài chính đã khẳng định Bộ Tài chính ghi nhận những đóng góp, phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của ngành Tài chính Việt Nam. 

Thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chúc báo chí ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp... góp phần vào sự phát triển của báo chí Cách mạng Việt Nam và sự phát triển của ngành Tài chính.

Phát huy truyền thống của ngành Tài chính, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và các cấp ủy Đảng, Liên Chi hội nhà báo ngành Tài chính và các cơ quan báo chí ngành Tài chính tiếp tục thực hiện mục tiêu luôn nỗ lực, triển khai nhiều cách làm sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao trình độ nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng báo chí ngành Tài chính để duy trì, phát triển thông tin tuyên truyền kịp thời các cơ chế, chính sách, hoạt động của ngành Tài chính, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Tạp chí Tài chính xin giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của báo chí ngành Tài chính luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo Bộ Tài chính trong những năm vừa qua:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TP. Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TP. Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải báo chí xuất sắc.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải báo chí xuất sắc.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí, tuyên truyền ngành Tài chính.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí, tuyên truyền ngành Tài chính.
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cơ quan thông tấn báo chí đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách tài chính.
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cơ quan thông tấn báo chí đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách tài chính.
Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính - lực lượng chủ công trong công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính.
Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính - lực lượng chủ công trong công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính.