Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Những điều cần biết trong năm học 2023-2024

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Nhà nước tổ chức thực hiện, vì sức khỏe, sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ, không vì mục đích lợi nhuận.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Những điều cần biết trong năm học 2023-2024 - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn