VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
30.000 tỷ đồng hỗ trợ, tiếp sức cho người lao động

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

30.000 tỷ đồng hỗ trợ, tiếp sức cho người lao động

Ngày 24/9/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15 để ban hành chính sachs hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi COVID-19. Đây là cơ sở để Chính phủ tổ chức thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với số tiền 30.000 tỷ kết dư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

[Infographics] Chi tiết các mức hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

[Infographics] 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thông qua chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

Kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người lao động

 

Chiều ngày 24/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Với tinh thần luôn luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất và hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp, người lao động, Chính phủ đề nghị sử dụng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động một lần bằng tiền; Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với quy mô khoảng 8.000 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cả hai chính sách trên chưa được quy định trong Luật Việc làm 2013. Vì vậy, việc điều chỉnh chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, người lao động đều đồng thuận rất cần thiết ban hành chính sách này.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại diện đều khẳng định, đây là chính sách nhân văn và cấp thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm tiếp sức, hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, với tỷ lệ tán thành 100% thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất, thời gian hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống bằng 0% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022. Thời gian hoàn thành việc thực hiện giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động chậm nhất đến hết ngày 30/9/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ cần đánh giá đầy đủ tình hình, triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, trong đó có quy định về bảo hiểm thất nghiệp trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

Chính phủ quyết liệt vào cuộc triển khai

Để nhanh chóng đưa chính sách đến với người lao động và người sử dụng lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết để thực thi nhiệm vụ này.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với tổng kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021; Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Chính phủ quy định mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2.100.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2.650.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2.900.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.  Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Chính phủ giao Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương triển khai.

Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức thực hiện các chính sách này và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để giải quyết.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM