Bảo Việt dành gần 7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt để chi trả cho cổ đông

PV.

Kể từ thời điểm cổ phần hóa (năm 2007) đến nay, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) đã chi trả cổ tức cho cổ đông với gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt và gần 19.000 tỷ tiền thuế và cổ tức vào ngân sách Nhà nước.

Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí số 1 thị trường về thị phần doanh thu khai thác mới với 19,1% thị phần.
Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí số 1 thị trường về thị phần doanh thu khai thác mới với 19,1% thị phần.

Những năm vừa qua, BVH là mã cổ phiếu duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt và rất ổn định. Năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương đương với 700 tỷ đồng, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Bên cạnh việc thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, Bảo Việt còn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 19.000 tỷ đồng.

Đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 36.799 tỷ đồng trong năm 2018

Với kết quả khả quan đã đạt được trong năm 2017, hướng tới mục tiêu “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”, năm 2018 Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 36.799 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.348 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu của Công ty Mẹ năm 2018 dự kiến đạt 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1% so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng. Với tỷ suất lợi nhuận này, Bảo Việt luôn đảm bảo nguồn vốn tích lũy cho các bước phát triển tiếp theo của Tập đoàn cũng như mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho các cổ đông.

Dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Theo số liệu của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong quý I/2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường ước đạt 11.317 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với cùng kỳ 2017. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đứng số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm, tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với tốc độ bình quân thị trường (+29,1%), chiếm 21,3% thị phần tổng doanh thu phí. Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm y tế sức khỏe tăng trưởng mạnh tương ứng 43% và 53%. Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí số 1 thị trường về thị phần doanh thu khai thác mới với 19,1% thị phần.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh khá tốt, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3/2018, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 47.842 tỷ đồng, tăng gần 3.342 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm 31/12/2017. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tăng trưởng mạnh trong quý I với tổng doanh thu tăng trưởng 39,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Số liệu của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, trong quý I, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tăng trưởng mạnh 43,9% so với cùng kỳ, ước đạt 10.190 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2018 ước đạt 99.330 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm cuối năm 2017.

Nâng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng sau khi phát hành thành công ESOP

Trong thời gian qua, cổ phiếu BVH là một trong những cổ phiếu có giá trị vốn hóa tăng trưởng ổn định nhất trong rổ cổ phiếu VN30. Tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Trong những tháng đầu năm 2018, giá cổ phiếu BVH ghi nhận mức tăng mạnh, đóng cửa phiên ngày 26/6/2018 với mức 84.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giá trị vốn hóa đạt gần 3 tỷ USD.

Bảo Việt đã phát hành thành công 20.415.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo kế hoạch, chào bán cho cán bộ nhân viên với giá 35.900 đồng/cổ phần, thu về 733 tỷ đồng. Sau phát hành, Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ từ hơn 6.805 tỷ đồng lên hơn 7.008 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 7/2018, số cổ phiếu này được đưa vào giao dịch sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Đợt phát hành này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình với mong muốn ghi nhận sự đóng góp, gắn bó của cán bộ, nhân viên vào sự phát triển của Bảo Việt, tạo động lực để cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ, nhân viên và chia sẻ những thành công của Bảo Việt, và thu hút, duy trì, phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực và kinh nghiệm, yên tâm cống hiến lâu dài cho Bảo Việt theo đúng định hướng phát triển bền vững mà Tập đoàn đã chọn.

 

Doanh thu hợp nhất năm 2017 của Bảo Việt đạt 32.748 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với năm 2016, bằng 113,4% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 37,6%.

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2017 đạt 91.402 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD, tăng 25,2%; vốn chủ sở hữu đạt 14.467 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thời điểm cuối năm 2016.

Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu về lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15,1%.