Bảo Việt tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016

PV.

Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm Ất Mùi 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 vào ngày 21/01/2016 tại Hà Nội.

Sự kiện quan trọng diễn ra với sự tham gia của 300 đại biểu gồm Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, Lãnh đạo các đơn vị thành viên, Lãnh đạo của các công ty địa phương trên toàn quốc cùng Lãnh đạo các phòng ban.

Năm 2015 - Hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua

Với phương châm Khơi thông mọi nguồn lực, năm 2015, toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trên toàn hệ thống Bảo Việt đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: baoviet.com.vn

Ông Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết, năm 2015 Tập đoàn Bảo Việt đã tập trung triển khai Đề án Hợp lực trong toàn Tập đoàn tập trung vào lĩnh vực đầu tư, bán chéo, hỗ trợ, quản trị dữ liệu khách hàng; hoàn thiện hệ thống quy định về quản trị nội bộ, quản lý tập trung cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2016 và định hướng chiến lược 2016 - 2020 của Tập đoàn.

Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã cơ bản hoàn thành đề án tái cơ cấu cho giai đoạn 2013-2015. Doanh thu hợp nhất năm 2015 ước đạt 20.807 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng.

Công ty Mẹ hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.881 tỷ đồng, tăng trưởng 4%; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 279 tỷ đồng.

Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn: baoviet.com.vn

Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn: baoviet.com.vn

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%; Doanh thu khai thác mới ước đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014.

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 635 tỷ đồng. Lĩnh vực chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu ước đạt 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 117 tỷ đồng. Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt ước 58 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 15 tỷ đồng.

Năm 2016 - Chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Năm 2016 sẽ là năm tiền đề thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, hướng tới mục tiêu “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả” của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.

Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016. Nguồn: baoviet.com.vn

Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016. Nguồn: baoviet.com.vn

Việc tập trung đầu tư phát triển theo chiều sâu ngay trong năm 2016 sẽ góp phần tăng năng lực, lợi thế cạnh tranh cho Bảo Việt và các đơn vị thành viên nhằm chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Bảo Việt trong những năm tiếp theo.

Năm 2016, với định hướng xuyên suốt “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD. Nhằm thể hiện sự đồng lòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã cùng ký giao ước thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo các định hướng, mục tiêu và giải pháp cần tập trung triển khai trong năm 2016.

Năm 2016 là năm khởi đầu của chiến lược 5 năm (2016-2020) hướng tới một Bảo Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế và là định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam đến năm 2020.


Do vậy, để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016, Bảo Việt sẽ tập trung vào các giải pháp tăng cường năng lực tài chính cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Tái cơ cấu danh mục đầu tư, đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; Hoàn thiện mô hình kinh doanh tập trung, tăng cường triển khai công tác quản trị nguồn nhân lực; Đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và gói sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm - tài chính - đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; Đầu tư mở rộng quy mô, mạng lưới kinh doanh, phát triển thương hiệu; Phát triển hệ thống phân phối đa kênh (đại lý, tư vấn viên, môi giới, bancassurance, telesales, digital, online); Đầu tư mạnh vào hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và an toàn nhằm tăng cường năng lực quản trị xuyên suốt từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên nhằm tạo bứt phá trên mọi mặt hoạt động.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Hợp lực nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu và thực hiện thành công các giải pháp chiến lược của năm 2016, mỗi công ty thành viên, mỗi cán bộ, nhân viên và tư vấn viên trong Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt cần tiếp tục đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và phát triển Bảo Việt với phương châm “Đoàn kết - Chia sẻ - Hợp lực - Đổi mới - Tiên phong”.

Những giá trị thương hiệu truyền thống trong nửa thế kỷ qua sẽ tiếp tục phát triển Bảo Việt thành một thương hiệu hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, giữ vững được niềm tin vững chắc của khách hàng, cổ đông, đối tác và cam kết của Bảo Việt, giúp Bảo Việt phát triển ngày càng vững mạnh và vươn xa.