Năm 2016, Bảo Việt chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

PV.

Đến thời điểm này, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 với những kết quả đáng ghi nhận.

Khách hàng giao dịch tại Bảo Việt Nhân thọ. Nguồn: baoviet.com.vn
Khách hàng giao dịch tại Bảo Việt Nhân thọ. Nguồn: baoviet.com.vn

Năm 2015 đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Bảo Việt với vai trò tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Đây cũng là năm tổng kết quá trình thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm (2011 - 2015) và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2013-2015 đã được Đại hội đồng cổ đông và Bộ Tài chính phê duyệt với định hướng tiếp tục phát triển mô hình Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm dựa trên 3 trụ cột Bảo hiểm - Đầu tư - Dịch vụ tài chính và đẩy mạnh hợp lực toàn Tập đoàn.

Để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trong Chiến lược và Đề án tái cơ cấu đề ra, Bảo Việt đã tập trung thực hiện những nhóm giải pháp để khơi thông, tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống, đồng thời luôn theo sát diễn biến thị trường để kịp thời đưa ra những sách lược nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đến thời điểm này, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 với những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2015 - Hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua

Doanh thu hợp nhất năm 2015 ước đạt 20.807 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.465 tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng, bằng 104,1% kế hoạch,.

Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ ước đạt 14,7%.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm khởi sắc

Doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ước đạt 16.514 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%. Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.881 tỷ đồng, tăng trưởng 4%; Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng (+11,5%), hoàn thành 108,3% kế hoạch năm.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%; Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 816 tỷ đồng (+8,1%); Lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng (+7,8%).

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả khả quan

Lĩnh vực chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng. Về thị phần môi giới năm 2015, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 tại HSX về môi giới trái phiếu với 12,15% thị phần và vị trí thứ 10 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,73% thị phần, tăng nhẹ so với năm 2014.

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 58 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%, bằng 117,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%, hoàn thành 120,4% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng.

Năm 2016 - Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững

“Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” là thông điệp của năm 2016 - năm mở đầu cho chặng đường phát triển sau một nửa thế kỷ đáng tự hào của Bảo Việt.

Năm 2016 là năm khởi đầu của chiến lược 5 năm (2016-2020) hướng tới một Bảo Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế và là định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam đến năm 2020.

Do vậy, Bảo Việt đã cụ thể hóa kế hoạch 2016 bằng các giải pháp đầu tư mạnh mẽ vào việc tăng cường năng lực tài chính các đơn vị thành viên, chuyển đổi mô hình đầu tư, chuyển đổi cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu và đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin để tạo bứt phá trên mọi mặt hoạt động.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký kết các hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc như hiện nay đã mở ra cơ hội lớn cho Bảo Việt trong việc tiếp cận thị trường mới rộng lớn hơn.

Các rào cản về mặt kỹ thuật và pháp lý có thể được dỡ bỏ hoặc giảm thiểu một cách tối đa nhưng đồng thời cũng tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn.

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, thách thức đặt ra đối với Bảo Việt và các doanh nghiệp hiện nay bao gồm nhiều yếu tố như: nguồn nhân lực cấp cao, vốn, quản trị, áp lực tỷ suất lợi nhuận giảm dần, thách thức trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Do vậy, việc tập trung đầu tư phát triển theo chiều sâu ngay trong năm 2016 sẽ góp phần tăng năng lực, lợi thế cạnh tranh cho Bảo Việt và các đơn vị thành viên nhằm chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Bảo Việt trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2016, với sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược Sumitomo Life, Bảo Việt sẽ tăng cường phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, định hướng từ Công ty Mẹ để cải thiện chức năng quản trị rủi ro, tuân thủ, thúc đẩy công tác bán chéo, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại tính đồng nhất cao và tăng cường sức mạnh hệ thống, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh hơn, năng động hơn trong giai đoạn 05 năm tới (2016-2020), nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị thương hiệu, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Hoàn thành cơ bản kiểm toán Báo cáo phát triển bền vững bởi PwC

Tháng 11/2015, Tập đoàn Bảo Việt đã ký kết Hợp đồng Dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững với PwC Việt Nam, trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam thực hiện dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 3 cho báo cáo phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới.

Với động thái này, Bảo Việt đã thực hiện kiểm toán một số chỉ tiêu trong báo cáo phát triển bền vững bao hàm đầy đủ các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường.

Việc thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững thể hiện quyết tâm của Bảo Việt trong việc minh bạch hóa thông tin bao gồm các thông tin tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Trước đó, Bảo Việt cũng là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Bảo Việt cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng chỉ của Tổ chức sáng kiến toàn cầu về thực hành Báo cáo phát triển bền vững.

Bên cạnh việc củng cố niềm tin và sự tín nhiệm của các bên liên quan dành cho Bảo Việt, việc thực hiện kiểm toán cho báo cáo cũng giúp Bảo Việt nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển bền vững thông qua việc đánh giá rà soát, từ đó cải tiến các quy trình hoạt động, quản lý rủi ro, quản lý tiêu thụ năng lượng một cách bài bản và xuyên suốt trong toàn hệ thống.

Tập đoàn Bảo Việt cũng vừa hoàn thành cơ bản kiểm toán độc lập báo cáo phát triển bền vững năm 2015.