BHXH Việt Nam nhận giải thưởng công nghệ thông tin tại ASSA 35

Bình Minh

Tại Lễ trao giải thưởng của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN diễn ra sáng 19/9 tại TP. Nha Trang - Khánh Hòa, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã vinh dự được trao giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả về giám định bảo hiểm y tế. Ông Suradej Waleeittikul - Chủ tịch ASSA đương nhiệm đã trao thưởng cho các tổ chức thành viên ASSA có những thành tích nổi bật trong năm 2017-2018.

hay mặt BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhận giải thưởng từ Chủ tịch ASSA về hạng mục công nghệ thông tin.
hay mặt BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhận giải thưởng từ Chủ tịch ASSA về hạng mục công nghệ thông tin.

Giải thưởng ASSA được khởi xướng vào năm 2015, nhằm chia sẻ những thành công của các tổ chức thành viên. Hiện tại, mỗi tổ chức có thể đăng ký một thực tiễn hiệu quả nhất và được trao giải theo mỗi hạng mục của Giải thưởng ASSA với 8 hạng mục: Đổi mới sáng tạo; Thích ứng hiệu quả; Dịch vụ khách hàng; Chiến lược tương tác truyền thông; Công nghệ thông tin; Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm; Quản lý tài chính; Quản trị hiệu quả.

Tại Hội nghị ASSA 35, thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN, ông Suradej Waleeittikul - Tổng Thư ký Cơ quan An sinh xã hội quốc gia Thái Lan – Chủ tịch ASSA đương nhiệm đã trao 17 giải thưởng trong 8 hạng mục nói trên cho 17 tổ chức thành viên, nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp tích cực của các tổ chức thành viên vào sự thành công chung của ASSA. Trong đó, BHXH Việt Nam đã vinh dự được trao giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả về giám định bảo hiểm y tế.

Theo Quy chế, Giải Đổi mới sáng tạo được trao cho 3 tổ chức: Tổ chức an sinh xã hội Maylaysia với Hệ thống giải thưởng cho Hệ thống quản lý điện tử về phục hồi chức năng (e-Pulih); Tổ chức SSS Philippines với Chiến lược mới trong việc đảm bảo tính tương thích; Quỹ Phòng xa Trung ương Singapore với dịch vụ “Kế hoạch hưu trí trực tuyến” (CPRS).

Giải Thích ứng hiệu quả được trao cho Tổ chức Quỹ quốc gia cho Lực lượng vũ trang của Campuchia.

Giải Dịch vụ khách hàng được trao cho 3 tố chức: Quỹ BHXH Campuchia; Quỹ BHXH Lào với sản phẩm nâng cao, mở rộng dịch vụ qua hệ thống ngân hàng như: Hỗ trợ chi trả, ATM, máy EDC…; Cơ quan phụ trách BHXH Thái Lan với sản phẩm dịch vụ tự phục vụ đa nền tảng.

Giải Chiến lược tương tác truyền thông được trao cho 2 tổ chức: Quỹ Tín thác của người lao động Brunei với sản phẩm quản lý các mối quan hệ nội bộ và Uỷ ban đền bù cho người lao động Philippines với sản phẩm Chương trình phổ biến thông tin.

Giải Công nghệ thông tin được trao cho 4 cơ quan/tổ chức: Cơ quan BHXH Indonesia với sản phẩm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống BHXH Indonesia thông qua ứng dụng di động; Quỹ Hỗ trợ người lao động của Malaysia với sản phẩm phát triển ứng dụng di động I-AKAUN và E-CARUMAN; Cơ quan BHYT của Philippines với sản phẩm chuyển đổi dữ liệu.

Đặc biệt, tại hạng mục giải Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam đã vinh dự nhận giải với sản phẩm phát triển cách thức quản lý hệ thống thanh toán và giám sát khám chữa bệnh. Với hệ thống công nghệ thông tin của mình, BHXH Việt Nam tổ chức kết nối với hơn 12.000 điểm khám chữa bệnh từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, chuẩn hoá dữ liệu đầu vào; từ đó tạo thuận lợi cho việc quản lý, giám sát quy trình khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh.

Giải Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm được trao cho BHXH Thái Lan với mô hình Trung tâm đăng ký bảo hiểm quốc gia Thái Lan.

Giải Quản lý tài chính được trao cho Hệ thống dịch vụ công BHXH Philippines, với việc xây dựng và phát triển mô hình khoản vay hỗ trợ tài chính.

Giải Quản trị hiệu quả dành cho Cơ quan An sinh xã hội cho cán bộ, công chức và cựu chiến binh Campuchia với mô hình nâng mức lương hưu tối thiểu và BHYT Indonesia với sản phẩm triển khai mô hình nền tảng mở