BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

Thu An

Chiều 14/7/2022, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ: Với ưu thế là cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là tập hợp đoàn kết của các chi bộ, đảng viên và đông đảo người nông dân trên toàn quốc; là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc “công, nông, trí”, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi lễ. 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi lễ. 

Trong 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020), có 35 tỉnh, thành Hội đã xây dựng được 2.677 đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), tuyên truyền, vận động được 121.741 người tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1/4 số người tham gia BHXH tự nguyện cả nước và 28.824.738 người tham gia BHYT.

Những năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam các cấp đã phối hợp thực hiện được tổng số 96.699 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại, hội thảo, hội thi, cuộc tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với tổng số 6.184.644 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tuyên truyền lồng ghép trong 382.670 buổi sinh hoạt cho 15.024.090 người; tuyên truyền 24.623 tin, bài trên hệ thống truyền thông của tỉnh và 41.502 tin, bài trên hệ thống thông tin của Hội; cung cấp 1.840.486 các loại tài liệu truyền thông các loại như tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang...

Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 7.506 mô hình “BHXH, BHYT toàn dân” với  2.226.972 người tham dự; xây dựng được 2.677 đại lý thu BHXH, BHYT.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp Lãnh đạo 2 cơ quan nhận định công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực.

Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH Việt Nam cùng cấp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT.

Việc thực hiện chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua đã được tiến hành chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch, nội dung, hình thức mà các bên thỏa thuận. Qua đó, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025.
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo 2 cơ quan đã quyết định ký kết Quy chế phối hợp trong giai đoạn tới. Theo đó, trong Quy chế mới tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa hai cơ quan được xây dựng nhằm cụ thể hoá quan điểm của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới…

Việc triển khai đầy đủ các nội dung phối hợp sẽ giúp hội viên, nông dân và Nhân dân hiểu hơn về quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chính sách này, tạo sự đồng thuận nhằm sớm hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân và đảm bảo tốt mọi quyền lợi an sinh cho Nhân dân.