Bị xử phạt nếu nhập khẩu vượt trị giá ghi trên danh mục nhập khẩu miễn thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vượt giá trị ghi trên Danh mục hàng hóa miễn thuế nhưng không bổ sung, điều chỉnh danh mục trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Bị xử phạt nếu nhập khẩu vượt trị giá ghi trên danh mục nhập khẩu miễn thuế
Công chức Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định. Nguồn: baohaiquan.vn

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu khi xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vượt trị giá ghi trên Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 12 Thông tư 194/2010/TT-BTC: Trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện có sai sót (sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp, về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp); tự giác khai báo trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì thực hiện việc khai bổ sung hồ sơ hải quan, nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với số tiền thuế tự khai, tự tính khi làm thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếu có), chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan (trong trường hợp khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan).

Bên cạnh đó, tại Khoản 4 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC quy định, trường hợp Danh mục đã đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi, người khai hải quan được sửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan Hải quan trước thời điểm nhập khẩu để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Trong trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, phạt số tiền chậm nộp trên số tiền thuế thiếu theo Điều 107 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

Trường hợp người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế như khai sai với thực tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa được thông quan trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thì phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn theo quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.