BIC chi trả hơn 2 tỷ đồng tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Quảng Nam

PV.

Ngày 25/06/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam (BIDV Quảng Nam) đã tổ chức gặp gỡ và chi trả quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) hơn 2 tỷ đồng cho thân nhân khách hàng Đinh Văn Bạn vay vốn tại Phòng Giao dịch Hương An – Chi nhánh BIDV Quảng Nam.

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC và Ông Nguyễn Bách Thọ, Giám đốc BIDV Quảng Nam, trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng Đinh Văn Bạn.
Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC và Ông Nguyễn Bách Thọ, Giám đốc BIDV Quảng Nam, trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng Đinh Văn Bạn.

Ông Đinh Văn Bạn là khách hàng lâu năm của Chi nhánh BIDV Quảng Nam. Cuối năm 2019, ông vay vốn 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Hương An – Chi nhánh BIDV Quảng Nam để mua mới dây chuyền nhà máy xay xát nông sản và được cán bộ BIDV tư vấn tham gia sản phẩm bảo hiểm Người vay vốn - BIC Bình An tại Công ty Bảo hiểm BIDV Đà Nẵng cho toàn bộ khoản tiền gốc và lãi vay. Ông Bạn không may gặp tai nạn trong lúc gia cố mái nhà hư hỏng sau bão và không qua khỏi sau thời gian chữa trị tích cực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, BIC Đà Nẵng đã phối hợp với BIDV Quảng Nam và gia đình khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân ông Bạn số tiền 2,125 tỷ đồng bao gồm: Dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ chi phí nằm viện trong thời gian điều trị; hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian hoàn thiện thủ tục bồi thường và trợ cấp mai táng.

Trường hợp chi trả bảo hiểm cho gia đình ông Đinh Văn Bạn là một trong trường hợp điển hình thể hiện quyền lợi thiết thực và tính nhân văn của sản phẩm BIC Bình An. Được sự ủng hộ và tư vấn của hệ thống BIDV nói chung, BIDV Quảng Nam nói riêng, sản phẩm bảo hiểm người vay vốn – BIC Bình An đã được khách hàng vay vốn tại BIDV tin tưởng, góp phần hỗ trợ về mặt tài chính, giúp gia đình, người thân của khách hàng nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đối với ngân hàng, BIC Bình An cũng là công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu, đảm bảo an toàn vốn vay khi khách hàng mất khả năng trả nợ.