BIDV điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay bằng VND và USD

PV.

(Tài chính) Thực hiện Thông tư số 06,07,08,09/TT/2014-NHNN, Quyết định số 497/QĐ-NHNN, 498/QĐ -NHNN, 499/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay bằng VND và USD trong toàn hệ thống.

BIDV công bố điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay bằng VNĐ và USD. Nguồn: internet
BIDV công bố điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay bằng VNĐ và USD. Nguồn: internet

Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/3/2014

Phạm vi áp dụng: Tại các chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của BIDV trên toàn quốc

Nội dung:

Đối với lãi suất huy động

Bằng VND:

Áp dụng trần lãi suất tối đa là 5%/năm, 5,5%/năm, 6%/năm, 6,5%/năm, 7,5%/năm, tương ứng cho các kỳ hạn tiền gửi 1 tháng, 2 tháng, từ 3 đến 5 tháng, từ 6 đến 11 tháng và trên 12 tháng. Đối với lãi suất không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm.

Bằng USD:

Áp dụng trần lãi suất 1,0%/năm đối với khách hàng dân cư, trần lãi suất 0,25%/năm đối với khách hàng là các tổ chức kinh tế

Đối với lãi suất cho vay

Bằng VND:

Cho vay ngắn hạn các đối tượng ưu tiên gồm: (1) Phát triển nông nghiệp nông thôn, (2) tài trợ xuất khẩu, (3) doanh nghiệp nhỏ và vừa, (4) công nghiệp hỗ trợ, (5) khắc phục bão lũ, (6) phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và (7) phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra, tôm: áp dụng trần lãi suất 8,0%/năm.

Cho vay các đối tượng thông thường: tiếp tục tuân thủ mức trần lãi suất 13,0%/năm đối với cho vay sản xuất kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (riêng cho vay ngắn hạn dưới 6 tháng tối đa không quá 9,5%năm).

Bằng USD:

Các đối tượng ưu tiên (cho vay xuất khẩu, phục vụ nông nghiệp, nông thôn, thu mua chế biến nông thủy sản, gỗ, cà phê, cao su đối với khách hàng nhóm A trở lên): Không áp dụng sàn lãi suất USD đối với cho vay ngắn hạn. 

Các đối tượng thông thường: Thực hiện cho vay theo sàn lãi suất, cụ thể như sau:

- Kỳ hạn dưới 6 tháng: không quy định sàn lãi suất cho vay.

- Kỳ hạn từ 7 đến 12 tháng: 5,5%/năm.

- Kỳ hạn trên 12 tháng: 6,5%/năm.