BIDV ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2014 với Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình

PV.

(Tài chính) Ngày 27/02/2014, tại Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) và Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình (thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem) đã ký Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức năm 2014 với tổng giá trị là 1.200 tỷ đồng và Hợp đồng tín dụng trung hạn tài trợ phương án mua sắm vật tư dự phòng (trong 2 năm) với tổng số tiền vay bằng VND tương đương 6,4 triệu USD.

BIDV Tây Hồ và Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình ký Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức năm 2014. Nguồn: internet
BIDV Tây Hồ và Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình ký Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức năm 2014. Nguồn: internet

Với việc nâng hạn mức tín dụng ngắn hạn từ 800 tỷ đồng trước đó lên 1.200 tỷ đồng, BIDV tiếp tục là Ngân hàng thương mại cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn lớn nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đạm Ninh Bình.

Đặc biệt, khoản vay trung hạn 6,4 triệu USD đã cung cấp kịp thời vốn tài trợ phương án mua sắm vật tư dự phòng giúp cho Nhà máy Đạm Ninh Bình có được sự vận hành ổn định, liên tục và sản phẩm đạt chất lượng cao. Hai gói tín dụng trên là minh chứng cho sự phát triển trong quan hệ tín dụng giữa BIDV và Công ty Đạm Ninh Bình.

Bên cạnh đó, BIDV đã và đang cung cấp các sản phẩm phi tín dụng để đáp ứng nhu cầu của Công ty Đạm Ninh Bình như: Bảo hiểm tài sản nhà máy thông qua Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC), các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu của cán bộ công nhân viên như trả lương tự động, phát hành thẻ ATM, thẻ VISA, bảo hiểm nhân thọ...

Ngoài những chính sách ưu đãi đặc thù dành cho Nhà máy Đạm Ninh Bình, BIDV còn có các chương trình hỗ trợ hoạt động các Đại lý, nhà phân phối sản phẩm Đạm Ninh Bình trên toàn quốc như: Cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ 100% phí chuyển tiền của Đại lý thanh toán cho Nhà máy Đạm Ninh Bình...

Với lãi suất cho vay ưu đãi dành cho hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, nguồn vốn tín dụng ngắn hạn của BIDV đã góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Đạm Ninh Bình được thông suốt trong thời gian vừa qua.

Được biết năm 2013, Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình đã đạt được kết quả tốt sau hơn 1 năm hoạt động chính thức. Đặc biệt, Ban lãnh đạo Nhà máy cũng vừa lần đầu tiên đưa công suất vận hành nhà máy vượt công suất thiết kế đạt 105% và hướng tới chạy cao tải liên tục trong năm 2014. Đây là cơ sở để Ban lãnh đạo Nhà máy xây dựng kế hoạch doanh thu 4.680 tỷ đồng trong năm 2014 và kinh doanh có lãi.

Bên cạnh sự phát triển của Nhà máy, BIDV luôn là đối tác chiến lược quan trọng của Công ty, cam kết đồng hành, hợp tác lâu dài bền vững thông qua sự hỗ trợ các nguồn lực nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của các bên.