BIDV quyết liệt triển khai hỗ trợ phát triển thủy sản trên cả nước

PV.

(Tài chính) BIDV là Ngân hàng đi đầu trong việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển thủy sản và cũng là Ngân hàng tiên phong trong việc chấp hành triển khai Nghị định 67 về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.

BIDV là Ngân hàng đi đầu trong việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển thủy sản. Nguồn: internet
BIDV là Ngân hàng đi đầu trong việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển thủy sản. Nguồn: internet

Trước khi Nghị định 67 được ban hành, BIDV hợp tác với UBND các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi triển khai “Chương trình tín dụng khai thác hải sản xa bờ” nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về giải pháp và chính sách phát triển thủy sản tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 15/4/2014. BIDV tổ chức nhiều chương trình khảo sát thực tế, tọa đàm, lấy ý kiến trực tiếp của bà con ngư dân, các nhà khoa học, các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan (tại Bình Định, Quảng Ngãi) về dự thảo chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, từ đó tổng hợp, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Nghị định. Nhiều kiến nghị của BIDV đã được Ban soạn thảo tiếp thu, đưa vào Nghị định và các Thông tư hướng dẫn như: hỗ trợ ngư dân toàn bộ lãi suất năm đầu; ngoài vốn trung dài hạn phát triển đội tàu, cần hỗ trợ ngư dân vốn ngắn hạn;…

Sau khi Nghị định 67 được ban hành, BIDV chủ động đề xuất với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định ngày 24/7/2014 tại Quảng Ngãi. Đồng thời, BIDV đã triển khai đồng bộ, thống nhất Nghị định 67 trên toàn hệ thống như thành lập Ban chỉ đạo triển khai; Ban hành các văn bản, quy trình cho vay theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành; Tổ chức nhiều hội nghị nội bộ để đào tạo, hướng dẫn và quán triệt các Chi nhánh nghiêm túc, khẩn trương triển khai Nghị định 67; Hoàn thiện và triển khai bộ tài liệu truyền thông, marketing về chương trình; Làm việc trực tiếp với các địa phương trọng điểm nhằm nắm bắt tình hình, kết quả triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ tới Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, Ngành.…

Với mục tiêu nhanh chóng đưa đồng vốn hỗ trợ theo Nghị định 67 đến với chủ tàu/ngư dân tại các địa phương vùng biển, Chi nhánh BIDV tại tất cả các địa phương đã đến với từng chủ tàu/ngư dân có nhu cầu để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn, đảm bảo đơn giản, công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, Chi nhánh BIDV cũng đã chủ động tham gia vào các tổ giúp việc, hỗ trợ Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 67 của UBND tỉnh trong quá trình xét duyệt danh sách người vay vốn, việc này sẽ rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân tại Ngân hàng khi cho vay cho các chủ tàu/ngư dân đáp ứng đủ điều kiện.

Đến thời điểm hiện tại, với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt Nghị định 67 trên địa bàn cả nước, BIDV đã đạt được những kết quả khá tích cực, cụ thể: Các Chi nhánh BIDV trong cả nước đã tiếp cận và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay theo Nghị định 67 cho 531 khách hàng, tổng nhu cầu vốn khoảng 1.604 tỷ đồng, phần lớn nhu cầu trong số này là tàu vỏ thép có công suất lớn để phục vụ đánh bắt xa bờ. Bước đầu BIDV đã cam kết cho vay hơn 30 khách hàng với số tiền khoảng 250 tỷ đồng. BIDV cũng là Ngân hàng thương mại đầu tiên giải ngân trung, dài hạn theo Nghị định 67 cho ngư dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sự nghiêm túc, quyết tâm và nỗ lực của BIDV đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương ghi nhận, đánh giá tích cực. Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của BIDV, các nút thắt trong quá trình triển khai Nghị định 67 đã được Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có các biện pháp tháo gỡ nhằm tạo đà cho việc triển khai nhất quán, đồng bộ trên địa bàn cả nước. Trong thời gian tới, quy mô cho vay của các Ngân hàng thương mại sẽ tăng trưởng theo hướng khả quan, bền vững, tích cực hơn để đạt được những mục tiêu như đã đề ra.

Tuy nhiên, để các chính sách phát triển thủy sản tại Nghị định 67 thực sự phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống, cần có sự phối hợp đồng bộ, tích cực hơn nữa giữa các Bộ, Ngành, địa phương và các Ngân hàng thương mại để cùng tháo gỡ một số vướng mắc:

- UBND các tỉnh/thành phố cần vào cuộc quyết liệt hơn và nhanh chóng phê duyệt danh sách chủ tàu/ngư dân đủ điều kiện vay vốn;

- Cần đánh giá nhu cầu thực tế của từng địa phương, từ đó phân bổ số lượng và cơ cấu loại tàu phù hợp để có thể đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Cần đơn giản hóa quy trình, thủ tục xét duyệt mẫu tàu, tạo điều kiện cho chủ tàu/ngư dân rút ngắn được thời gian thiết kế, chỉnh sửa và tiết kiệm chi phí.

- Cần có hướng dẫn chủ tàu/ngư dân cũng như các Ngân hàng thương mại trong việc xác định giá thành, dự toán con tàu, từ đó có cơ sở để xác định tổng mức đầu tư, mức cho vay phù hợp.