BIDV triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản

Phùng Tuấn

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, trong giai đoạn năm 2013-2015, BIDV dự kiến sẽ dành khoảng 30.000 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, BIDV sẽ dành khoảng 19.500 tỷ đồng để triển khai gói sản phẩm cho vay cá nhân để mua, thuê mua nhà xã hội, trong đó riêng năm 2013 khoảng 3.000 tỷ đồng, cho vay đối tượng: (i) Cá nhân có thu nhập thấp, trung bình không đủ điều kiện được giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội nhưng có nhu cầu về nhà ở; (ii) Các đối tượng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng đã xuống cấp hư hỏng hoặc diện tích bình quân dưới 8 m2 sàn/người; các hộ gia đình thuộc diện tái định cư mà chưa được Nhà nước bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư (chỉ áp dụng đối với các khách hàng thuộc đối tượng nói trên mua nhà ở có diện tích nhỏ hơn 70 m2 và giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2). Cụ thể:

+ Mức cho vay: Tối đa 85% giá trị nhà mua.

+ Thời hạn cho vay: Tối đa 15 năm.

+ Lãi suất cho vay: Bằng 90% lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của BIDV.

+ Nguồn trả nợ: Khách hàng vay phải có nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo khả năng trả đầy đủ nợ vay trong thời gian vay vốn.

+ Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn vay, việc nhận tài sản đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, BIDV sẽ dành khoảng 10.500 tỷ đồng cho Chương trình Nhà ở xã hội giai đoạn 2013-2015 để cho vay các đối tượng: (i) Chủ đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích sàn căn hộ dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 sàn; (ii) Chính quyền địa phương trực tiếp triển khai đầu tư hoặc mua lại nhà ở phục vụ cho các chương trình nhà ở tái định cư, tạo lập quỹ nhà ở xã hội cho các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, nhà ở cho cán bộ công nhân viên thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp; Ưu tiên triển khai dự án ở địa bàn tại các thành phố lớn: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương... và các khu công nghiệp có nhiều công nhân lao động; Ưu tiên xem xét tài trợ vốn cho nhà ở công nhân của ngành than, nhà ở cho lực lượng vũ trang (công an, quân đội) và nhà ở cho cán bộ công nhân viên ngành y tế.

+ Mức cho vay: Tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Mức cho vay cụ thể đối với từng dự án do BIDV quyết định sau khi tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn.

+ Thời hạn cho vay: 36 tháng, trường hợp đặc biệt tối đa 60 tháng.

+ Lãi suất cho vay: Trong giai đoạn 2013- 2015, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt nam VDB (lãi suất ưu đãi). Trong thời gian còn lại (sau năm 2015), lãi suất cho vay bằng lãi suất thương mại thông thường của BIDV.