Bình Phước: Mở rộng phát triển kinh tế trang trại

PV.

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn Bình Phước, tính đến đầu năm 2015, toàn tỉnh hiện có 1.356 trang trại. Trong số này có 1.237 trang trại trồng trọt, 110 trang trại chăn nuôi, 9 trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp. Tổng diện tích đất đang sử dụng của các trang trại là 31.060,8 ha, đạt trung bình 23 ha/ trang trại; sử dụng 15.695 lao động.

Bình Phước hiện mới cấp được 79 giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT, ngày 13-4-2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khó khăn trong phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh hiện nay là liên kết bao tiêu sản phẩm của trang trại còn hạn chế, không chủ động được nơi tiêu thụ và không quản lý chặt chẽ giá bán.

Đồng thời, trình độ quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh của các chủ trang trại đa phần dựa vào kinh nghiệm; lao động làm việc tại trang trại chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo nghề. Từ đó dẫn đến khó khăn cho việc áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của trang trại.

Đây cũng là mục tiêu đưa ra để tìm biện pháp khắc phục trong năm 2015 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, nhằm phát huy thế mạnh các loại hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh thời gian tới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.