Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về giá dịch vụ vận chuyển hàng không

Hân Nguyễn

Phản hồi về các kiến nghị liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng và giá dịch vụ vận chuyển hàng không.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Vụ Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam; Vụ Tài chính; Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) về giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ đăng kiểm phương tiện vận tải.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình xây dựng Luật giá sửa đổi, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nhận được các kiến nghị liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, cụ thể: kiến nghị bỏ quy định khung giá trần nội địa đối với dịch vụ vận tải hàng không; kiến nghị quy định về việc hạ giá bán đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

Ngày 26/4/2023, Cục Quản lý giá tổ chức cuộc họp với sự tham dự của một số đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Tài chính) và đại diện một số doanh nghiệp hàng không (Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet). Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp hàng không tiếp tục có kiến nghị về các nội dung liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa như trên.

Về việc này, Cục Quản lý giá có ý kiến như sau, pháp luật hiện hành, cụ thể tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định: “Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông vận tải”.

Khoản 3 Điều 1 quy định: “Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là nhà chức trách hàng không”.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng và giá dịch vụ vận chuyển hàng không.

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước về hàng không của Bộ Giao thông vận tải quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đề nghị Vụ Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Tài chính báo cáo Bộ Giao thông vận tải có ý kiến, đề xuất cụ thể kèm theo đánh giá tác động đối với các nội dung liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa như kiến nghị của các doanh nghiệp hàng không.

Liên quan đến giá dịch vụ đăng kiểm phương tiện vận tải, thời gian qua, Bộ Tài chính đã có các công văn gửi Bộ Giao thông vận tải về giá dịch vụ đăng kiểm phương tiện vận tải.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến của Bộ Giao thông vận tải. Do vậy, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đề nghị các quý cơ quan tham mưu Bộ Giao thông vận tải sớm có ý kiến về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải.