Bổ nhiệm Giám đốc tài chính mới của Tập đoàn Novaland

Thanh Sơn

Tập đoàn Novaland, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty vừa thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Dung giữ chức danh Quyền Giám đốc tài chính.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung được bổ nhiệm Giám đốc tài chính mới của tập đoàn Novaland. Ảnh Trung Tín
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung được bổ nhiệm Giám đốc tài chính mới của tập đoàn Novaland. Ảnh Trung Tín

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam. Bà Dung tham gia Novaland vào tháng 12/2019 với chức danh Giám đốc Thị trường Vốn.

Tháng 06/2020, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách Thị trường Vốn và Quan hệ Nhà đầu tư - thuộc Khối Tài chính Kế toán, phụ trách các hoạt động tiếp cận nguồn vốn quốc tế và quan hệ nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung

Bà Dung tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tài chính tại Đại học Columbia Southern (Hoa Kỳ), Cử nhân Tài chính Ngân hàng của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Bà cũng sở hữu Chứng chỉ thành viên HĐQT độc lập cấp bởi Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam ("VIOD") tại VIOD và Chứng chỉ Quản lý quỹ cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước khi về đầu quân cho VinaCapital, bà Dung đã từng có thời gian làm việc tại American International Assurance Việt Nam - Tập đoàn AIG, phụ trách quản lý các danh mục đầu tư trái phiếu.

Trước đó là Giám đốc đầu tư kiêm trưởng ban nguồn vốn - đầu tư trái phiếu của VinaCapital, và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quản lý Quỹ mở Trái phiếu, Quỹ mở Cân Bằng, Quỹ đóng trái phiếu nước ngoài và các khoản ủy thác đầu tư khác. Tại VinaCapital, bà cũng chịu trách nhiệm tiếp cận nguồn vốn cho các dự án bất động sản của Tập đoàn VinaCapital và các công ty thành viên.