Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19

PV.

Chính phủ vừa quyết định giao bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 29/9/2021 về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc).

Quyết định số 1639/QĐ-TTg nêu rõ: Bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.