Công văn số 1020/BHXH-TCKT:

Bổ sung một số nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020


Công văn số 1020/BHXH-TCKT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 30/3/2020 về việc bổ sung một số nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1020/BHXH-TCKT.