Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng mobile, nâng cao chất lượng dịch vụ công

PV. (t/h)

Đối với nhiệm vụ thúc đẩy xã hội số, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng mobile đối với các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi, hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm mục tiêu giảm thiểu thủ tục hành chính, nâng cao trải nghiệm người dùng khi tham gia tương tác, sử dụng dịch vụ của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tập trung xây dựng nhiều ứng dụng, dịch vụ, nâng cao trải nghiệm cho người dùng trên nền tảng mobile.
Bộ Tài chính tập trung xây dựng nhiều ứng dụng, dịch vụ, nâng cao trải nghiệm cho người dùng trên nền tảng mobile.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hầu hết mỗi người dân đều đã được trang bị các phương tiện điện tử thông minh như smartphone, máy tính bảng có kết nối internet, mạng 4G... Theo đó, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng nhiều ứng dụng, dịch vụ, nâng cao trải nghiệm cho người dùng trên nền tảng mobile để người dân, doanh nghiệp thuận tiện khi có các hoạt động tương tác với Bộ Tài chính.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã xây dựng nền tảng eTax Mobile với mục tiêu cho phép đăng ký mở tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế; Nộp thuế điện tử qua liên kết với các ngân hàng thương mại đã kết nối với Tổng cục Thuế; Tra cứu sổ thuế (sổ thuế cá nhân, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy); Tra cứu hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ lệ phí trước bạ, hồ sơ đăng ký thuế; Tra cứu thông báo thuế, thông báo lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; Các tiện ích (Tra cứu bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân; Tra cứu thông tin người nộp thuế; Tra cứu thông tin hộ khoán; Tra cứu danh sách Ngân hàng nộp thuế điện tử; Thông tin hỗ trợ, Tin tức thuế, Câu hỏi thường gặp)...

Từ tháng 09/2022, ngành Thuế tiếp tục mở rộng triển khai bổ sung một số dịch vụ điện tử trên eTax Mobile bao gồm các chức năng Tra cứu thông tin quyết toán từ tổ chức trả thu nhập; Tra cứu dữ liệu phiếu xuất tem điện tử rượu, phiếu xuất tem điện tử thuốc lá và các tiện ích (Liên kết/Hủy tài khoản liên kết; Đăng ký ngừng dịch vụ; Quét QR-Code). Theo đó, người nộp thuế có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, hoàn toàn chủ động, thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của chính mình; qua đó, vừa tiết kiệm được thời gian thực hiện thủ tục hành chính, vừa tiết kiệm chi phí đi lại và có thể kết nối trực tiếp 24/7 với cơ quan thuế, ứng dụng eTax Mobile hướng tới là một kênh dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp của ngành Thuế cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh,... tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật.

Bên cạnh eTax Mobile, Bộ Tài chính cũng đã triển khai một số ứng dụng khác trên nền tảng mobile phục vụ đối tượng khai thác là các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp gồm Kho dữ liệu ngân sách Nhà nước, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá...

Ngày 15/4/2024, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Quyết định số 837/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024. Theo đó, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đảm bảo: Cung cấp các dịch vụ tài chính số chất lượng phục vụ xã hội; Vận hành tối ưu các hoạt động của Bộ Tài chính; Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; Các mục tiêu phát sinh do Bộ Chính trị, Chính phủ giao trong các năm tiếp theo.

Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Tài chính đảm bảo phù hợp với năm 2024, năm “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ xã hội số, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng mobile đối với các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi, hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp của Bộ Tài chính nhằm mục tiêu giảm thiểu thủ tục hành chính, nâng cao trải nghiệm người dùng khi tham gia tương tác, sử dụng dịch vụ của Bộ Tài chính.