Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội thảo giới thiệu Quỹ Bảo lãnh tín dụng đầu tư

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Trong khuôn khổ sáng kiến Phát triển thị trường trái phiếu Châu Á (ABMI) thuộc kênh hợp tác tài chính ASEAN+3, Bộ Tài chính đồng chủ trì với Quỹ Bảo lãnh tín dụng đầu tư (CGIF) tổ chức Hội thảo Giới thiệu Quỹ Bảo lãnh tín dụng đầu tư – CGIF.

Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội thảo giới thiệu Quỹ Bảo lãnh tín dụng đầu tư
Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; đại diện HOSE, HNX, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam; đại diện một số doanh nghiệp; về phía Quỹ CGIF có Tổng Giám đốc điều hành Kiyoshi Nishimura; Phó Chủ tịch Boo Hock Khoo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Bá Toàn cho biết, đây là Hội thảo trong khuôn khổ Sáng kiến Phát triển thị trường trái phiếu Châu Á (ABMI) do các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 khởi xướng vào năm 2003 với mục tiêu nhằm hỗ trợ các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thông tin về một cơ chế hỗ trợ tín dụng khi có nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, đặc biệt là huy động vốn trên thị trường quốc tế với chi phí huy động vốn hợp lý so với trường hợp được các tổ chức tín dụng bảo lãnh mà không làm tăng mức rủi ro và bất ổn định của ngân sách nhà nước. Quỹ CGIF - với nguồn góp vốn của chính phủ các nước ASEAN+3 sẽ cấp bảo lãnh cho các doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí cần thiết khi huy động vốn qua phát hành trái phiếu.

Phó Chủ tịch Quỹ CGIF, ông Boo Hock Khoo cho biết, Quỹ Bảo lãnh tín dụng đầu tư ASEAN+3 (CGIF) hoạt động dưới hình thức Quỹ tín thác do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) quản lý và duy trì mức hệ số tín nhiệm AA. Thông qua bảo lãnh của CGIF, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ được được tăng cường hệ số tín nhiệm, từ đó góp phần giảm chi phí phát hành và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thị trường trái phiếu khu vực.

Phó Chủ tịch Quỹ CGIF cũng giới thiệu một số thông tin quan trọng khác về CGIF như: Bối cảnh thành lập CGIF; Hoạt động bảo lãnh trái phiếu của CGIF, trong đó có cơ cấu bảo lãnh; tiêu chuẩn xét bảo lãnh; điều khoản bảo lãnh; các thông số của một giao dịch; những giao dịch dự kiến được CGIF hỗ trợ; quy trình nộp hồ sơ.

Việc thành lập CGIF có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và sự kết nối giữa các thị trường trái phiếu khu vực và tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3, thể hiện tinh thần hợp tác và cam kết ở mức độ cao giữa các nước thành viên trong khu vực. Đây cũng được xem là một trong các nỗ lực của ASEAN+3 nhằm giải quyết các tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nền kinh tế.

Thông qua bảo lãnh của CGIF, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ được tăng cường hệ số tín nhiệm, từ đó góp phần giảm chi phí phát hành và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thị trường trái phiếu khu vực, Tổng Giám đốc điều hành Kiyoshi Nishimura khẳng định.