Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với tàu bay nước ngoài gửi sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam

PV.

(Tài chính) Ngày 12/4/2013, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 4602/BTC-TCHQ gửi Cục hải quan các tỉnh, TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ và Kiên Giang hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với tàu bay nước ngoài gửi sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để tạo điều kiện  thuận lợi cho công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (VAECO) về việc cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với tàu bay của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sau đó đưa tàu bay ra nước ngoài để trả lại cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Thủ tục cụ thể như sau:

Tàu bay của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sau đó đưa ra nước ngoài trả lại cho tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu và được quản lý theo chế độ hàng tạm nhập, hàng tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tàu bay đến, đi hoặc được vận chuyển đến, đi.

Đối với tàu bay trực tiếp bay đến Việt Nam từ nước ngoài và từ Việt Nam bay ra nước ngoài thì thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đối với tàu bay tại cửa khẩu sân bay quốc tế theo quy định hiện hành (thủ tục nhập cảnh được thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu; thủ tục xuất khẩu được thực hiện trước khi làm thủ tục xuất cảnh).

Tàu bay tạm nhập được vận chuyển bằng phương tiện vận tải khác đến nơi sửa chữa, bảo dưỡng thực hiện theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Tàu bay sau khi đã sửa chữa, bảo dưỡng tái xuất ra nước ngoài được vận chuyển bằng phương tiện vận tải khác thì thực hiện theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Thủ tục đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư… để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế cho chính tàu bay (có thể đưa vào cùng chuyến với tàu bay sửa chữa, bảo dưỡng hoặc gửi trước hoặc gửi sau) thực hiện theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.