Bộ Tài chính khai trương Cổng thông tin điện tử

Theo BTC

Trang Thông tin Điện tử Bộ Tài chính được thành lập ngày 28/08/2001, sau một thời gian vận hành và nâng cấp thành Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính, ngày 24/2/2011, Bộ Tài chính tổ chức buổi giới thiệu hoạt động của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính trên Internet, công bố Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính chính thức đi vào hoạt động.

Việc nâng cấp từ trang thông tin điện tử đưa Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính chính thức hoạt động là một bước tiến phù hợp góp phầnv vào lộ trình chung của Chính phủ phấn đấu cho mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử.
 
Trong những năm gần đây, theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính luôn đứng ở nhóm dẫn đầu trong bảng xếp hạng mức độ cung cấp thông tin của trang điện tử của các Bộ và cơ quan ngang Bộ.
 
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính ngày càng được đổi mới với các chuyên mục phong phú, đa dạng đã và đang là phương tiện truyền thông hiện đại và hữu hiệu tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tài chính và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, dịch vụ công của ngành Tài chính phục vụ công dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước; hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính.
 
Cùng với việc chính thức đưa Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính vào hoạt động, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các với các cơ quan liên quan, các đơn vị, hệ thống thuộc ngành Tài chính khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, để tạo sự chuyển biến về chất và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính trên cả 3 phương diện: Tin tức Sự kiện – Thông tin Dữ liệu - Dịch vụ Tài chính, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn mới.
 
Đồng thời, Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính luôn là cầu nối thân thiện tiếp nhận các thông tin phản hồi từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp về các hoạt động của ngành Tài chính góp phần hoàn thiện cơ chế cơ chế chính sách tài chính…Bộ Tài chính luôn đánh giá cao kênh thông tin phản hồi quan trọng này nhằm góp phần giúp cơ quan quản lý hoạch định xây dựng và hoàn thiện chính sách phù hợp hơn với đòi hỏi của thực tế.