Bộ Tài chính nỗ lực minh bạch hóa thị trường bảo hiểm

Hoàng Minh

Lắng nghe kiến nghị của người dân, cử tri về những vấn đề liên quan doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ liên kết với ngân hàng thương mại, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã và đang tiến hành các giải pháp đồng bộ để tăng cường tính minh bạch của thị trường và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Tăng cường thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Bộ Tài chính, từ tháng 9/2022, Bộ đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 10 DNBH có doanh thu bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cao và từ cuối năm 2022, đã tiến hành thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 4 DNBH nhân thọ là: Prudential, Sun Life, MB Ageas và BIDV Metlife.

Kết quả công tác thanh tra cho thấy việc bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các ngân hàng còn nhiều vi phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của đại lý bảo hiểm cá nhân, nhân viên ngân hàng.

Một số hành vi vi phạm điển hình như: Không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ yêu cầu theo quy định của doanh nghiệp bảo hiểm; Không đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm; Cho người khác (đại lý cá nhân khác, nhân viên ngân hàng) sử dụng ipad, mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng nhập thông tin và không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. Ngoài ra, qua thanh tra, Bộ Tài chính cũng đã phát hiện và xử lý các khoản chi phí cho hoạt động đại lý không đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, căn cứ kết quả thanh tra, Bộ Tài chính đã yêu cầu 4 DNBH thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường quản lý, chấn chỉnh toàn diện đối với hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các DNBH có biện pháp kiểm soát tình hình hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và an toàn tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì DNBH phải chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong thời gian qua, đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện và ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng.

Phối hợp các bộ, ngành bảo vệ người tham gia bảo hiểm

Thực hiện Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA, Bộ Tài chính đã phối hợp làm việc, cung cấp thông tin với các cơ quan của Bộ Công an nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chuyển các đơn thư có nội dung phản ánh các hành vi có dấu hiệu hình sự sang cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cũng phối hợp cung cấp các thông tin, giải đáp quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, cơ chế bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam rà soát và hoàn thiện ngay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn, chuẩn bị ban hành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, thực hiện rà soát, trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để phù hợp với các quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và thực trạng triển khai bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua.

Bộ Tài chính dự kiến tiến hành thanh tra 3 DNBH nhân thọ và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra các DNBH còn lại theo kế hoạch. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Song song với đó, Bộ luôn đảm bảo đường dây nóng hoạt động thông suốt, tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh và có giải đáp phù hợp cho người dân liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các DNBH khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ (quy trình đào tạo đại lý, quy trình khai thác, thẩm định hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm), đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy trình và quy định pháp luật có liên quan; Giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh/thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, các nội dung dễ gây tranh chấp trong hợp đồng mà người dân cần chú ý khi tham gia, các cơ chế xử lý khi có tranh chấp đối với hợp đồng bảo hiểm.